ЛАБОРАТОРІЯ

ШВИДКОГО ПОРЯТУНКУ

ВРОЖАЮ

Працюємо

24 години на добу

7 днів на тиждень!

Що ми пропонуємо

Ми виробляємо автентичний поліремедіант-адаптер і розробляємо технології порятунку хворих сільськогосподарських культур і грунтів від екстримальних погодніх умов та інших стрес факторів.

Навіщо Вам це потрібно ?

Кожного року все складніше стає вирощувати с/г продукцію.

Різноманітні чинники і стрес фактори створюють перешкоди
для отримання кількісних і якісних показників кінцевої продукції.

До так званих стрес факторів ми відносимо основні групи перешкод,
для яких і розробляється нанокомпозит «поліремедіант-адаптор».

Кліматичні (фізичні)

 • водний режим (засуха, нехватка вологи в грунті, надмірне зволоження, затопленість, стрес, викликаний дією води)
 • температурний режим (відхилення від оптимального — підвищення або зниження температури)
 • освітленість, механічні впливи, засоленість грунтів, аноксія (нестача кисню)

Хімічні

 • мінералізація грунту, ущільнення грунту, утворення грунтового конгломерату
 • пестицидне навантаження (інсектициди, фунгіциди, гербіциди, промислові відходи)
 • шкідливі гази, ксенобіотики (чужорідні для біосфери хімічні речовини)
 • післядія засобів захисту рослин, стрес фактори післяобробки).

Біологічні

 • фітопатогенний вплив (ураження збудниками хвороб), пошкодження шкідниками, конкуренція з іншими рослинами, вплив тварин)

Радіація

 • радіонуклідне забруднення, ультрафіолетове випромінювання, гамма-випромінювання, космічна радіація, рентгенівське опромінювання

Технологічні

 • оранка угідь, використання важкої техніки, забруднення важкими сполуками

Техногенні

 • кислотні дощі, смоги, лінії високовольтних передач, трансформаторні станції, напруженість магнітного поля  та інші токсини

Геопатогенні

 • різного роду підземні тріщини і геологічні розломи, підземні річки і озера, польові (на основі фізичних полів), трубопроводи, шахти, кабельні сітки, базові станції мобільного звязку.

Результати застосування технологій

ЗБІЛЬШЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ С/Г ПРОДУКЦІЇ

СКОРОЧЕННЯ ТЕРМІНУ ДОЗРІВАННЯ

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Принцип дії нанокомпозитів

У 1959 р. професор Річард Фейнман виступив з лекцією «There’s Plenty of Room at the Bottom» (Внизу повним-повно місця), в якій зазначив: «Відомі нам принципи фізики не забороняють створювати об’єкти «атом за атомом». Маніпуляція атомами цілком реальна і не порушує ніяких законів природи. Практично ж труднощі реалізації зумовлені лише тим, що ми самі є занадто великими і громіздкими об’єктами, внаслідок чого нам складно здійснювати такі маніпуляції».

Ми пропонуємо технології, які дають можливість управління окремими атомами і створення на їх основі нових речовин на надмалому (субатомарному) рівні, а можливості молекулярного світу, який тепер називають наносвітом, нескінченні.

В наномасштабі розмір має значення, тому що властивості наночастинок істотно відрізняються від властивостей великих суцільних матеріалів. Ця різниця пояснюється двома причинами.

По-перше, наночастинки мають набагато більшу питому площу, тобто величину площі частки, яка припадає на одиницю її об’єму. Приміром загальна поверхня жмені металевої стружки набагато більша, ніж брусок металу тієї ж маси. Оскільки хімічні реакції між твердими тілами відбуваються на їх поверхні, то більша поверхня означає більш високу швидкість реакції.

По-друге, чим менше частки, тим помітніше зміни їх магнітних, оптичних і електричних властивостей. Наночастинки швидко вступають в реакцію один з одним. Нанометр – це одна мільярдна метра або 10-9 м. Наномірна молекула дорівнює приблизно одній мільярдній (1/1 000 000 000) частці звичних для нас розмірів. Розмір є визначальним фактором успіху нано – і молекулярних технологій. Багато явищ наносвіту не відбуваються в макросвіті. Саме дослідження наносвіту приведе до нових відкриттів.

Нанотехнології і технології у надмалих масштабах дозволяють використовувати абсолютно нові способи промислового виробництва. Досі використовувався низхідний підхід або підхід ЗВЕРХУ ВНИЗ (top down): великий вихідний матеріал розбивається на все більш дрібні фрагменти, які стають частинами єдиного механізму. Цей підхід нагадує роботу геніального скульптора Мікеланджело Буонарроті, який для створення шедевра відсікав від брили мармуру все зайве. Сучасні мікротехнології діють аналогічно.

Ми створили умови при яких багато наночастинок і мікрокапсул будуть генеруватися за рахунок самозбірки, тобто на основі самоорганізації і без прямого втручання інженерів і вчених. Цей підхід отримав назву висхідного або підходу знизу вгору ” (bottom up). Атоми і молекули самостійно збираються в наноструктури під дією хімічних і каталітичних реакцій.

Для цього створені надшвидкісні засоби виробництва в нано – та інших надмалих масштабах, тобто наноінструменти, і розробити способи технологічно-каталітичних процесів. За допомогою вище згаданих інструментів досліджена і вивчена структура біологічних молекул для визначення складної наномеханіки внутрішньомолекулярних процесів, їх оптичних та інших властивостей. Хімічні властивості надають інформацію про особливості фізичних, хімічних і біологічних процесів на наномасштабному рівні.

Моделювання наноінструментів, наноматеріалів базується на квантових законах руху і взаємодії електронів, спінів і т. п. З їх допомогою теоретики моделюють поведінку атомів і молекул, а також вивчають і прогнозують їх взаємодію. Вся справа в розмірах і швидкостях, вирішивши ці завдання, можна створювати нові матеріали, маніпулюючи наночастинками, а не великомасштабними об’єктами.

В біології, хімії і фізиці існує величезна кількість таких можливостей на атомарному і молекулярному рівні: дифракція, негентропія, емерджентність, наногідравліка, флоуресценція, фрактальність, ізометрія, ламінарна течія, дериватизація, монокок, оптоелектроніка, орбіталь, осциляція, фотокаталіз, стратифікація, паралельна обробка даних, квантові точки, квантове тунелювання, самозбірка, спінотроніка, надпровідність, надплинність, термоелектричний ефект.

Живі організми можна використовувати для створення наноструктур. Природа переповнена різноманітними вуглецевими системами, які виконують складні хімічні, фізичні та біологічні функції. Ми навчилися використовувати ці біологічні системи для синтезу наноструктур. Нанотехнології мають величезний потенціал біологічної доступності неорганічних, органічних та інших речовин для впливу на окремі клітини, органи, мікроорганізми і навіть екосистеми.

Біологічні нанотехнології перетворюють нерозчинні у воді речовини в розчинні, які можуть функціонувати у різних рідких розчинах, включаючи розчини живого організму. Наші технології дозволяють збільшити біодоступність речовини в клітину та її структури крізь клітинні мембрани. Більшість реплікацій вірусів, інших хімічних реакцій відбувається у внутрішньоклітинному просторі. Біодоступність – це здатність транспортувати речовину до місця призначення в клітину рослини, тварини чи людини. Ця властивість істотно покращує транспортування медикаментів в організмі людини, а також значно підвищує врожай і приріст продукції тваринництва в аграрному секторі.

Як ми працюємо

 • Ви звертаєтесь до нас з проблемою яка вас хвилює

 • Оформляємо заявку на початок виконання робіт

 • Надаєте нам необхідну інформацію: опис проблеми, зразки посівного матеріалу, зразки хворих рослин з грунтом

 • До 72 год. виробляємо готовий продукт для вирішення вашої проблеми

Автор ідеї і керівник служби, науковець Марцінишин Юрій Данилович

Вчений, інженер-винахідник, основоположник ноосферної валеології, кандидат псилологічних наук, кандидат історичних наук. Дійсний член Академії ноосферної освіти та науки, керівник науково-дослідного центру «Духовно-екологічне забезпечення здоров’язбереження і життєдіяльності людини» кафедра ЮНЕСКО №843, лауреат міжнародної премії імя в науці (The name in science) у галузі наукових досліджень м. Оксфорд, володар головногоГран-прі «Золота Пектораль»(2012) за інтелектуальний розвиток сучасного суспільства і планетарної екологічної безпеки людини. Автор прикладних молекулярних біосмарт технологій в наномаштабі для аграрного, лісового, водного сектора і екологічної безпеки людини.

Координатор проекту Дзендзель Андрій Юрійович

Науковий співробітник, інженер технолог в сільськогосподарському агровиробництві по впровадженню та розробці новітніх еко - іноваційних технологій відновлення родючості грунту, та ефективного вирощування екологічно чистої та високоенергетичної продукції в "Науково-дослідному інституті ноосферної валеології Марцінишин® здоров’язбереження і планетарної екологічної безпеки людини"

Наші партнери

Контакти

Центральний офіс
47000, Україна, Тернопіль, Курбаса, 5ч
(Галицький ринок, поруч із ТРЦ Подоляни)

телефон, факс: +38 (0352) 51-11-16
Київстар: +38 (067) 200-79-80

agrohelp24@gmail.com

Як Вас звати

Ваш телефон (обов'язково)

Ваш e-mail

Ваше повідомлення